help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 23 februari 1984 tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 december 1980 tot vaststelling van de programma's en de regelen van de bevorderingsexamens en de vergelijkende wervingsexamens voor de graden van technisch sectiechef bij de Regie van Telegrafie en Telefonie


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 23/02/1984
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 19/06/1985
Pagina:9246
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/09/1981