help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 20 april 1984 tot bepaling van de hiërarchieën waarin sommige ambtenaren van de Regie van Telegrafie en Telefonie kunnen worden benoemd


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 20/04/1984
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 22/05/1984
Pagina:7099
Advies van de Raad van State 15866
Inwerkingtreding / Uitwerking 18/02/1983