help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 9 oktober 1985 tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 oktober 1975 betreffende het verlenen voor het Brusselse Gewest, van verhuis-, huur- en installatietoelagen ten voordele van personen die een ongezonde woning of woning waarvoor een onteigeningsbesluit is genomen of een sloopvergunning is afgegeven ontruimd hebben (Brussel)


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 09/10/1985
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 07/01/1986
Pagina:99
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking