help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 10 mei 1982 tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 maart 1975 houdende regeling van de samenstelling en van de werking van het Comité voor de samenstelling van de nationale rassencatalogus voor landbouwgewassen en tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 februari 1979 houdende regeling van de samenstelling en van de werking van het Comité voor de samenstelling van de nationale rassencatalogus voor groentegewassen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 10/05/1982
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 02/06/1982
Pagina:6543
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 03/06/1982

Periode van geldigheid van 03/06/1982 tot ...