help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Reglementair besluit van de Raad van de Duitse Cultuurgemeenschap van 28 juni 1982 tot wijziging van het besluit van de Raad van de Duitse Cultuurgemeenschap van 4 juli 1977 betreffende de Commissie voor de officiële Duitse vertaling van de wetten en reglementen en tot wijziging van het reglement van orde van de Raad van de Duitse cultuurgemeenschap

Erlass vom 28. Juni 1982 zur Abänderung des Erlasses des Rates der deutschen Kulturgemeinschaft vom 4. Juli 1977 über den Ausschuss für die offizielle deutsche Übersetzung der Gesetze und Erlasse sowie zur Abänderung der Geschäftsordnung des Rates der deutschen Kulturgemeinschaft


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 28/06/1982
Aard van de akte: Reglementair besluit van de Raad van de Duitse Cultuurgemeenschap
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 19/08/1982
Pagina:9390
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 09/02/1981
Artikel 11, 12: 19/08/1982