help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 29 juni 1982 tot opheffing van het koninklijk besluit van 25 maart 1976 tot vaststelling van het organiek kader van het wetenschappelijk personeel, van het administratief personeel, van het technisch personeel en van het vak- en dienstpersoneel van het Koninklijk Museum van Mariemont


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 29/06/1982
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 30/06/1982
Pagina:7738
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/07/1982