help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 28 december 1982 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 oktober 1980 tot uitvoering wat de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening betreft van de artikelen 212 en 213 van de wet van 8 augustus 1980 betreffende de budgettaire voorstellen 1979-1980


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 28/12/1982
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 05/03/1983
Editie:1
Pagina:3000
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking TT 01/01/1990 (KB 03/07/1990)