help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit nr. 175 van 30 december 1982 houdende het bindend verklaren van de maatregelen vervat in het saneringsplan uitgewerkt ten behoeve van de Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Gent


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 30/12/1982
Nummer: 175
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 20/01/1983
Pagina:978
Verslag aan de Koning of aan de Regering
Advies van de Raad van State
Advies van de Raad van State 15181
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking