help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 23 januari 1980 tot wijziging, voor de Franse gemeenschap van het Rijk, van het koninklijk besluit van 31 december 1980 tot regeling van de inrichting der tijdelijke scholen en leergangen van het technisch onderwijs, zoals het werd aangevuld bij koninklijk besluit van 23 juni 1969


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 23/01/1980
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Bij uittreksel of vermelding
Datum: 26/07/1980
Pagina:8801
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking Datum is niet vermeld