help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 8 december 1981 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 oktober 1978 houdende rationalisering van de opsporing en de profylaxe van de tuberculose door socio-profylactische equipes voor tuberculosebestrijding, evenals de toekenning van toelagen voor deze bestrijding en van de vaststelling van de voorwaarden volgens dewelke zij worden toegekend


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 08/12/1981
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 25/05/1982
Pagina:6234
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/1981