help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 16 december 1981 tot wijziging van de organieke personeelsformatie van de diensten voor nationale opvoeding en Nederlandse Cultuur en tot vaststelling van administratieve maatregelen voor de personeelsleden van Rijksdienst voor de financiering en de controle van de universitaire investeringen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 16/12/1981
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 20/03/1982
Pagina:3159
Advies van de Raad van State
Advies van de Raad van State 13574
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 30/03/1982 tot ...