help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 3 januari 1978 tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 april 1963 tot oprichting van de Nationale Commissie te bevordering van de havenbelangen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 03/01/1978
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 14/02/1978
Pagina:1631
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking