help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 20 juli 1979 tot wijziging van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 20/07/1979
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 15/09/1979
Pagina:10170
Advies van de Raad van State 11649
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking