help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 19 april 1993 houdende wijziging van het koninklijk besluit van 3 maart 1980 tot vaststelling van de taalkaders van de centrale diensten van de Nationale Zuiveldienst


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 19/04/1993
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 20/05/1993
Pagina:11870
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/1991

Periode van geldigheid van 01/01/1991 tot 30/12/1994
Opmerkingen Instelling ontbonden op 30 december 1994 ingevolge W 06/08/1993, art. 82