help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 7 september 1979 met betrekking op de toepassing van artikel 3 van het Reglement voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de Rijn (ADNR)


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 07/09/1979
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 26/10/1979
Pagina:12227
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking