help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 12 augustus 1993 tot vaststelling van de taalkaders voor de eerste en de tweede trap van de hiërarchie van de centrale diensten van het Bestuur van de Maritieme Zaken en van de Scheepvaart


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 12/08/1993
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 31/08/1993
Pagina:19114
Advies van de Raad van State 22576
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/08/1993