help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 15 maart 1977 tot wijziging van de artikelen 24 en 38 van de op 30 april 1962 gecoördineerde dienstplichtwetten


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 15/03/1977
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 22/03/1977
Pagina:3549
Advies van de Raad van State P - V
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking