help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 27 mei 1977 tot wijziging en aanvulling van het koninklijk besluit van 13 mei 1974 tot vaststelling van de weddeschalen van sommige graden bij de Bijzondere Compensatiekas voor kinderbijslag, voor de gemeenten, de openbare instellingen die ervan afhangen en de verenigingen van gemeenten


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 27/05/1977
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 22/09/1977
Pagina:11630
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking Zie artikel 2

Periode van geldigheid van 21/11/1969 tot 01/04/1973