help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 1 juni 1977 houdende toekenning van een toelage voor het uitblijven van ongevallen aan de personeelsleden van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen die toevallig worden belast met het besturen van een autovoertuig dat aan het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen toebehoort


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 01/06/1977
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 13/09/1977
Pagina:11170
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/1975

Periode van geldigheid van 01/01/1975 tot ...