help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 15 juli 1977 betreffende de rust- en overlevingspensioenen van de personeelsleden van Rijkspsychiatrische ziekenhuizen en van de weldadigheidsgestichten ingesteld door de Staat


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 15/07/1977
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 01/09/1977
Pagina:10750
Advies van de Raad van State 12343
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/1976