help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Decreet van 7 mei 1975 betreffende het bewijs van de kennis van het Nederlands in de arbeidsgeneeskundige diensten


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 07/05/1975
Aard van de akte: Decreet van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 24/05/1975
Pagina:6477
Advies van de Raad van State 11961
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 03/06/1975 tot ...