help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 29 mei 1975 tot afwijking van de voorschriften van de artikelen 52.3.1.1.b, 52.3.3.3. en 52.5.12 van het algemeen reglement voor de arbeidsbescherming betreffende het in geopende stand houden van deuren aangebracht in muren en wanden die de verkooplokalen scheiden van eraan grenzende lokalen en die als warenopslagplaats dienen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 29/05/1975
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 11/10/1975
Pagina:12698
  • 04/11/1975 (Rechtzetting)
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking