help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

NIEUW OPSCHRIFT
[Ministerieel besluit van 11 september 1975 betreffende de bijzondere eisen welke inzake lichamelijke geschiktheid worden gesteld aan de gegadigden voor sommige betrekkingen bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke overheidsdiensten]
Ministerieel besluit van 11 september 1975 betreffende de bijzondere eisen welke inzake lichamelijke geschiktheid worden gesteld aan de gegadigden voor sommige betrekkingen bij de Bijzondere Compensatiekas voor kinderbijslag voor de gemeenten, de openbare instellingen die ervan afhangen en de verenigingen van gemeenten


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 11/09/1975
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 24/04/1976
Pagina:5258
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 11/09/1975

Periode van geldigheid van 11/09/1975 tot 13/07/2000