help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 7 juli 1997 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 december 1978 tot vaststelling van de weddeschalen verbonden aan de bijzondere graden bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 07/07/1997
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 18/09/1997
Pagina:24279
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 17/04/1992

Periode van geldigheid van 17/04/1992 tot ...