help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Arrest van de Raad van State nr. 27777 van 2 april 1987

"Vernietigd wordt het bij koninklijk besluit van 30 mei 1978 vastgesteld gewestplan Aalst-Ninove-Geraardsbergen-Zottegem in zover het de grond gelegen aan de Driesweg, te Erpe-Mere, deelgemeente Bambrugge, en ten kadaster bekend onder Sectie B, nrs 147/c en 147/d, tot landschappelijk waardevol agrarisch gebied bestemt."


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 02/04/1987
Nummer: 27777
Aard van de akte: Arrest van de Raad van State
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Bij uittreksel of vermelding
Datum: 25/11/1987
Pagina:17488
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Absoluut gezag van gewijsde: datum van het arrest

Uitwerking: datum van de akte houdende de vernietigde bepalingen: 30/05/1978

Periode van geldigheid van 30/05/1978 tot ...