help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 25 februari 1974 tot indeling van de ontworpen openbare weg Torhout-Brugge (westelijk tracé), met zijtak naar Brugge (west), bij de categorie der autosnelwegen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 25/02/1974
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 04/04/1974
Pagina:4736
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking