help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 13 april 1973 tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 februari 1965 tot uitvoering van de wetten betreffende het personeel in Afrika, met betrekking tot de toelating in de carrière Buitenlandse Dienst en de Kanselarijcarrière van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en Buitenlandse Handel


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 13/04/1973
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 03/05/1973
Pagina:5527
Advies van de Raad van State 11804
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking