help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 2 september 1974 waarbij aan de werkgevers de vergunning wordt gegeven voor het gebruiken van sommige gevaarlijke stoffen en preparaten, tijdens de werken voor analyse en research toevertrouwd aan hun laboratoria


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 02/09/1974
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 07/09/1974
Pagina:10972
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking