help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 14 augustus 1972 houdende goedkeuring van de volgende internationale akten :
I. Handelsverdrag tussen de Regeringen van het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden, Leden van de Benelux en de Regering van de Unie der Socialistische Sovjetrepublieken;
II. Protocol inzake het statuut van de handelsvertegenwoordiging van de Unie der Socialistische Sovjetrepublieken in België, ondertekend te Brussel, op 14 juli 1971


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 14/08/1972
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 11/05/1973
Pagina:5987
Advies van de Raad van State 11571
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking