help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

NIEUW OPSCHRIFT
[Koninklijk besluit van 26 maart 1970 tot vaststelling van de formaliteiten die door de geneesheren en de tandheelkundigen moeten vervuld worden, met het oog op de inwerkingtreding van de akkoorden bedoeld in artikel 49 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994]
Koninklijk besluit van 26 maart 1970 tot vaststelling van de formaliteiten die door de geneesheren en de tandheelkundigen moeten vervuld worden, met het oog op de inwerkingtreding van de akkoorden bedoeld in artikel 34 van de wet van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, gewijzigd bij de wet van 26 maart 1970


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 26/03/1970
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 28/03/1970
Pagina:3064
Advies van de Raad van State U - D