help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 15 september 1994 tot wijziging, wat de activiteiten van de koppelbazen betreft, van het KB/WIB 92


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Ingetrokken akte !
Basisinformatie
Datum van de akte: 15/09/1994
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 01/10/1994
Editie:1
Pagina:24764
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/1995

Periode van geldigheid van ... tot 15/09/1994