help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 6 april 1967 waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 1966 van het Nationaal Paritair Comité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers tot vaststelling van de methodes van voorafgaande informatie en plaatsing der werklieden in geval van sluiting van ondernemingen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 06/04/1967
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 18/05/1967
Pagina:5283
Advies van de Raad van State --