help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 28 juli 1960 houdende intrekking van de wet van 31 maart 1920 en ontbinding van de Dienst voor Beheer en Vereffening


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 28/07/1960
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 20/08/1960
Pagina:6268
Advies van de Raad van State 7088
Inwerkingtreding / Uitwerking 15/01/1962 (KB 14/09/1961)