help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 19 november 1965 houdende opheffing van de retributie voor de vergunningen uitgereikt voor de invoer van goederen uit Nederland, voor de uitvoer van goederen met bestemming naar Nederland en voor de doorvoer van goederen verzonden vanuit Nederland naar derde landen via België en omgekeerd


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 19/11/1965
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 14/01/1966
Pagina:476
Advies van de Raad van State U - D
Periode van geldigheid van ... tot 01/01/2002
Opmerkingen Zonder voorwerp ingevolge opheffing KB 04/03/1936