help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 19 juni 1958 tot vaststelling van de modaliteiten inzake samenwerking tussen de Rijksuniversiteit te Luik en het Departement van Openbare Werken, wat betreft de oprichting en verbetering van de universitaire gebouwen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 19/06/1958
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 05/09/1958
Pagina:6794
Advies van de Raad van State U - D