help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 2 maart 1998 tot vaststelling van de weddeschalen verbonden aan de bijzondere graden bij de Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 02/03/1998
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 23/04/1998
Pagina:12436
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking zie artikel 6

Periode van geldigheid van 01/12/1997 tot 01/12/2004