help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 15 juli 1955 tot vaststelling van speciale huishoudstoekenningen in fondsen en natura, voor de gecommissionneerde zeebodems van de Zeemacht op kruisvaart ter lange omvaart of in dienst in de zeebasis van Banana


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 15/07/1955
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 22/07/1955
Pagina:4580
Advies van de Raad van State --