help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 2 mei 1973 houdende vaststelling van de vergoeding voor het dragen van een uniform aan sommige personeelsleden van de N.V. Maatschappij van de Brugse Zeevaartinrichtingen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 02/05/1973
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 09/06/1973
Pagina:7248
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/1973