help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 7 augustus 1954 tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juni 1953 tot regeling van de samenstelling der aanvaardingscommissies en van hun bevoegdheid en tot vaststelling van de procedure voor de toepassing der wet van 26 februari 1947 regelende het statuut van de politieke gevangenen en van dezer rechtverkrijgenden


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 07/08/1954
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 15/08/1954
Pagina:5783
Advies van de Raad van State U - D