help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 10 januari 1951 tot wijziging van het besluit van de Regent van 23 juli 1949 waarbij een bijkomende soldij toegekend wordt aan de kandidaat-reservegegradueerden, die aannemen de diensttermijn, waartoe zij verplicht zijn, te verlengen, ten einde bij te dragen tot de vorming van het kader der reserveofficieren en -onderofficieren


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 10/01/1951
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 13/01/1951
Pagina:186
Advies van de Raad van State 1619