help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

Nummer



Hebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 6 maart 1953 houdende goedkeuring van het Akkoord betreffende het douane- en belastingregime voor de in de Rijnvaart voor verbruik bestemde, als boordvoorraad aanwezige gasolie, aangenomen op 16 mei 1952, te Straatsburg, door de Centrale Commissie voor de Rijnvaart


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 06/03/1953
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 29/04/1953
Pagina:2754
Advies van de Raad van State 3202