help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

Nummer



Hebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Arrest van de Raad van State nr. 48 van 20 mei 1949

"Het besluit van de Regent van 30 augustus 1948, tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 december 1849, houdende goedkeuring van het organiek reglement op de Rijksuniversiteiten, en het koninklijk besluit van 4 september 1930, betreffende het toekennen der academische graden door de Rijksuniversiteiten, wordt vernietigd."


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 20/05/1949
Nummer: 48
Aard van de akte: Arrest van de Raad van State
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Bij uittreksel of vermelding
Datum: 07/07/1949
Pagina:6369
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Absoluut gezag van gewijsde: datum van het arrest

Uitwerking: datum van de vernietigde akte: 30/08/1948

Periode van geldigheid van 30/08/1948 tot ...