help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 10 augustus 1948 houdende verwezenlijking van zekere aanpassingen in zake militaire pensioenen verleend wegens uit de dienst voortspruitende lichamelijke schade, vergoedingspensioenen en frontstrepenrenten


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 10/08/1948
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 16/08/1948
Pagina:6652
Advies van de Raad van State --
Opmerkingen Art. 1: gecoördineerd met W 26/08/1947 (wet niet opgenomen in deze databank) bij GecW 05/10/1948.