help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 14 juni 1991 betreffende de bijzondere regelingen die van toepassing zijn op kleine graanproducenten en op graanproducenten die deelnemen aan de regeling inzake het uit produktie nemen van landbouwgronden voor het verkoopseizoen 1990/1991


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 14/06/1991
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 01/08/1991
Pagina:17029
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking

TT verkoopseizoen 1990 - 1991