help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 18 oktober 1991 betreffende de oprichting van de graden van adjunct-technicien-specialist van het materieelbeheer, technicien-specialist van het materieelbeheer en technisch sectiechef van het materieelbeheer bij de Regie van Telegrafie en Telefonie


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 18/10/1991
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 22/05/1992
Pagina:11898
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking