help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 14 november 1991 tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 augustus 1981 betreffende de organisatie en het personeelsstatuut van de Dienst voor de technische veiligheid van de kerninstallaties


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 14/11/1991
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 11/01/1992
Pagina:451
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/10/1991