help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 27 februari 1892 houdende goedkeuring van de Overeenkomst tussen België en Nederland tot wijziging van artikel 59 van het internationaal reglement van 20 mei 1843 betreffende het loodswezen en het gemeenschappelijk toezicht op de Schelde ondertekend te 's Gravenhage op 4 mei 1891


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 27/02/1892
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 06/03/1892
Pagina:673
Advies van de Raad van State --