help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Omzendbrief van 25 oktober 1984 - OCMW - Begrotingen voor 1985 - Onderrichtingen aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 25/10/1984
Aard van de akte: Omzendbrief van de Federale overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 01/12/1984
Pagina:15369
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Datum is niet vermeld

TT 1985