help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse Regering van 10 november 1998 houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 juli 1991 tot uitvoering van het het decreet van 17 juli 1991 betreffende inspectie en pedagogische begeleidingsdiensten


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 10/11/1998
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 30/01/1999
Editie:2
Pagina:2907
Advies van de Raad van State 28011
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 09/02/1999 tot 01/09/2009