help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 4 februari 1999 tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 juni 1974 tot regeling van de organisatie van de stage in de carrière Buitenlandse Dienst en in de Kanselarijcarrière bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken en Buitenlandse Handel


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 04/02/1999
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 26/02/1999
Pagina:5884
Advies van de Raad van State 27979 + 27429
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/03/1999